Tietosuojaseloste

Laadittu 18.10.2018

Rekisterinpitäjä

Tmi BOUTIQUE 52 Y-1064534-7
Yrjönkatu 1
00120 Helsinki
info@boutique52.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kati Koivuniemi
+358 40 746 2562

Rekisterin nimi

Boutique 52 asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin tallennetaan sähköpostiosoite. Lisäksi tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötietoja käytetään

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen arkistointiin
  • Markkinointitarkoituksiin
  • Yhteystietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan tilaama uutiskirje
  • Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.
  • Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu Boutique 52 asiakassuhteeseen

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Onko tietoni suojassa?

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Boutique 52 henkilökunnalla tai Boutique 52 -yrityksen valtuuttamilla henkilöillä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Emme milloinkaan luovuta henkilötietoja EU:n ulkopuolelle.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Lisätietoa saat ottamalla meihin yhteyttä.